09:00 - 20.00
Корзина
  • Ваша корзина пуста!

Условия покупки

  Договір купівлі-продажу Товару.

Цей договір є публічним згідно зі статтями №№ 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) а також Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, через публікацію нижченаведеного Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті інтернет-магазину «BESTO»: https://www.besto.com.ua (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) на однакових умовах  фізичним особам, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям (далі - Покупець) з купівлі товарів, вказаних на Сайті, згідно з умовами вказаного Публічного договору купівлі-продажу товару. При повній та безумовній згоді з умовами цього Договору, Покупець приймає умови і порядок оформлення Замовлення, оплати Товару, доставки Товару.
Додаток №1 Договору Купівлі-Продажу 

1.    Основні поняття та терміни договору.
  1.1    . Інтернет-магазин «BESTO» - веб-сторінка https://www.besto.com.ua
  1.2    Продавець – юридична особа, яка розміщує на сайті повідомлення (статтю) про Товари, які вона продає. Продавцем може виступати юридична особа будь-якої форми власності, яка має право на використання Сайту для розміщення інформації про Товар. Найменування та реквізити Продавця вказуються в документах про передачу Товару Покупцеві. 
  1.3    Публічний Договір – договір Купівлі-Продажу, який регулює договірні правовідносини, що виникають з моменту акцепту  (прийняття ) публічної Оферти Покупцем на придбання Товару. 
  1.4    Оферта – пропозиція Продавця до фізичної або юридичної особи згідно зі ст. 641 ЦК України на укладання договору, на умовах що викладені в Публічному Договорі. Оферта набуває чинності з моменту публікації на Сайті.
  1.5    Акцепт – Прийняття Оферти Продавця Покупцем. Тобто повна та безумовна згода на укладання Публічного Договору.
  1.6    Публічна оферта вважається прийнятою, а Публічний Договір укладеним якщо:
     а. Покупець направляє письмове замовлення в вигляді e-mail на електронну адресу, вказану на Сайті;
     б. Покупець підтверджує замовлення усно за телефоном, або будь яким іншим виглядом зв’язку;
     в. Покупець здійснює замовлення безпосередньо в офісі Інтернет-магазину «BESTO»;
     г .Покупець здійснює замовлення через запропоновану на Сайті форму; а
 Продавець відповідно отримує Замовлення від Покупця. 

  1.7    Замовлення – перелік товарних позицій, вказаних Покупцем в відповідних формах, які він бажає купити.
  1.8    Доставка – передача Товару, купленого Покупцем, особисто йому, або уповноваженим особам, здійснена силами, засобами і співробітниками будь якої служби доставки. 
  1.9    Адреса доставки -  адреса, за якою відбувається передача Товару, вказана Покупцем, при оформленні Замовлення. 
  1.10    Гарантійні зобов’язання 
  1.11    Істотний недолік – недолік, який унеможливлює, або робить неповноцінним використання Товару згідно з його прямим призначенням. Істотний недолік неможливо усунути, зменшити його вплив на використання Товару, або усунення потребує більш ніж 14 днів.

2.    Предмет Договору.
  2.1    Продавець передає, а Покупець приймає Товар, на умовах цього Публічного Договору. 
  2.2    Згідно з цим Публічним Договором Покупець зобов’язаний оплатити Товар.
  2.3    Згідно з цим Публічним Договором Продавець зобов’язаний надати Товар у розпорядження Покупця, в кількості, якості, стані та в терміни вказані в Замовленні.
  2.4    Якщо замовлення на виготовлення меблів індивідуальне, виготовлене під розміри та/або в тканинах визначених покупцем (замовником), то даний товар відноситься до переліку товарів додатку № 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 (Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)).
  2.5    Цей Договір може бути роздрукований і підписаний сторонами за письмової вимоги однієї із сторін.
  2.6    Цей Договір розміщено на сайті Продавця.

3.    Ціна і розрахунки.
  3.1    Ціна Товару, що вказана на Сайті, вказана в національній валюті Гривні за одну одиницю Товару, якщо не вказано інше.
  3.2    Всі розрахунки в межах цього Договору здійснюються в національній валюті, Гривні.
  3.3    Датою розрахунку вважається дата отримання Продавцем повної вартості Товару, або Товарів, що вказані в Замовленні. 
  3.4    Покупець зобов’язаний повністю (в розмірі100%) оплатити вартість Товару в день доставки
  3.5    В разі неповної оплати на момент доставки Товару Продавець має право припинити або призупинити доставку, до того часу, поки не отримає повну вартість Товару.

4.    Доставка
  4.1    Доставкою Товару згідно цього Договору вважається фактичне транспортування Товару на Адресу Доставки,  до під’їзду (воріт) Покупця.
  4.2    Доставка  може бути виконана будь яким зручним для Покупця та Продавця способом.
  4.3    Вартість доставки розраховується окремо для кожного Товару, і вказана на відповідній вкладці опису Товару на сайті Продавця. 
  4.4    Відповідальність за збереження Товару під час Доставки несе організація що виконує Доставку. Якщо Доставку виконує Продавець то він несе відповідальність за збереження Товару до моменту  фактичної передачі Товару Покупцеві.
  4.5    Доставка Товару, що є на складі Продавця на момент оплати Замовлення,здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів. Доставка Товару, якого на момент оплати на складі немає здійснюється протягом 45 (сорока п’яти) робочих днів, якщо інше не вказано на відповідній вкладці опису Товару на сайті Продавця.
  4.6    Затримка Доставки Товару не більш ніж на 14 календарних днів, не є порушенням цього Договору, якщо Продавець заздалегідь повідомив Покупця про таку затримку.
  4.7    Відсутність Покупця за погодженою адресою доставки, на відповідний час Доставки є підставою для здійснення повторної Доставки, з нарахуванням відповідної вартості повторної Доставки.
  4.8    Інші умови узгоджується Сторонами при оформленні Замовлення.

5.    Гарантійні зобов’язання.
  5.1    Гарантійні зобов’язання на всі Товари Продавця розповсюджуються згідно чинного законодавства України, і починають діяти з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.
  5.2    Гарантійний Термін на Товар залежить від виду Товару, і становить не менш ніж 12 місяців.
  5.3    Шляхи усування недоліків, виявлених під час експлуатації Товару в межах Гарантійного Терміну, за умови експлуатації Товару, відповідно до умов експлуатації можуть бути такими: 
     а. Пропорційне зменшення ціни Товару, 
     б. Безкоштовне усунення недоліків в погоджені з Покупцем терміни.
     в. відшкодування витрат, на усунення недоліків, якщо такі витрати підтверджені документально, або попередньо погоджено з Продавцем.
  5.4    Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені за фізичною природою, або  впливом на подальшу експлуатацію товару, шляхи вирішення можуть бути такими:
     а. Заміна Товару на такий самий, або аналогічний з наявних у асортименті Продавця.
     б. Заміна на інший Товар, з такою самою вартістю, за згодою Продавця. 
     в. Повернення вартості Товару сплаченої Покупцем, за умови повернення Товару Продавцю.
  5.5    Покупець зобов’язаний  повідомити про виявлення недоліків не пізніше ніж через один робочий день з моменту їх виявлення.
  5.6    Порядок розгляду скарг відбувається відповідно статтям 7-8 Закону України «Про Захист прав споживачів».                                                                                
  5.7    Колір і фактура готового виробу може неістотно відрізнятися від зображення товару на екрані чи моніторі, що пов’язано з похибкою передачі кольору різними пристроями.

6.    Відповідальність сторін
  6.1    відповідальність за неповне, або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Продавець і Покупець несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  6.2    У випадку несвоєчасного платежу Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової  ставки НБУ за кожен день прострочення.
  6.3    Сплата  пені та/або інших штрафів не звільняє від виконання цього Договору.

7.    Строк дії Договору.
  7.1    Цей Договір вважається дійсним з моменту укладення (п.1,6) і діє до виконання сторонами своїх обов’язків за цим договором.